IKO-hanke

OSIRIS teatterin Loiske Ensemble on ollut mukana Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille IKO-hankkeessa 2021-23, jota toteuttavat Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt ja Aili-verkoston hankekunnat, Taiteen edistämiskeskuksen tuella. Loiske Ensemblen Vahva ja hellä – ikä ja yhteys pilottihankkeen tavoitteena on ollut ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja eri ikäpolvien kohtaaminen taiteen keinoin.

Loiske Ensemble on toteuttanut IKO1 ja IKO2 -hankkeissa sekä hankkeiden ulkopuolisessa Ikä ja yhteys -toiminnassaan esityskiertueita ja työpajoja hoivayhteisöissä ja kulttuuritiloissa 2021-2023 Helsingissä, Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa, Jyväskylässä, Espoossa, Seinäjoella, Rovaniemellä sekä Kuopiossa. Yhteistyötahoina ovat olleet kunnalliset ja yksityiset hoivakodit, kuntien ikäihmisten palvelut ja kulttuuritoimet sekä Aili-verkosto. Kohderyhmänä ovat olleet kotona asuvat seniorit, kotihoidon piirissä olevat ikäihmiset, hoivakotien asukkaat ja hoitohenkilökunta sekä alueen vauvaperheet ja esikouluryhmät.

IKO -hankkeiden myötä ja sen aikana on kehitetty Ikä ja yhteys -toimintamallia. Toimintamallia kirjataan THL:n HYTE-toimintamalleihin vuosien 2023-24 aikana.

Lue lisää Ikäpolvet yhdessä -teemasta ja esityksistä:

Ikäpolvet yhdessä