Ikäpolvet yhdessä

OSIRIS teatterin yksi kantavista teemoista on eri ikäpolvet yhdessä. Teeman esityksissä luodaan taiteen avulla yhteyksiä eri ikäpolvien välille ja edistetään näin tasa-arvoisempaa ja sosiaalisesti kestävämpää, ikäystävällistä yhteiskuntaa. Taide-esitysten tai työpajojen sisällöissä huomioidaan kahden erityyppisen yleisöryhmän erityistarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Esitykset sopivat kaikenikäisille ja ne kommunikoivat pääasiassa sanattomasti, tanssin ja musiikin sekä suoran yleisökontaktin avulla.

Esitykset osallistavat yleisöään lempeästi liikkeen ja musiikin kautta yhteisesti jaettuun kokemukseen. Eri ikäpolvet yhdessä -teeman esityksissä toteutuu erityisesti haavoittuvassa elämänvaiheessa olevien, ikäihmisten ja vauvaperheiden, kulttuuristen oikeuksien toteutuminen. Osa esityksistä on suunnattu esikouluikäisille ja senioreille yhdessä. Esityksiä viedään hoivayhteisöihin ja kulttuuritiloihin.

Lue lisää:

Ikä ja yhteys -toimintamalli

Opinnäytetyö:

Riikka Siirala (2020): Vauvat ja vanhukset yhteisen taidekokemuksen äärellä: ikäpolvien kohtaamisia BabyTango-esityksessä
Taiteen uudet kontekstit YAMK, Turun ammattikorkeakoulu.

Esittelyvideo:

Vahva ja hellä -esityksen ja Ikä ja yhteys -toiminnan esittelyvideo Vahva ja hellä (3,5 min)

Taustaa:

IKO-hanke

Podcast:

Teatterikeskuksen tuottamassa kulttuurihyvinvoinnin Podcast-jaksossa tanssi- ja teatteritaiteilija Riikka Siirala ja muusikko Mari Kätkä keskustelevat taiteen tekemisestä, kokemisesta ja sen vaikuttavuudesta iäkkäille.

Artikkeli:

Riikka Siiralan artikkeli kokemuksista IKO1-hankkeessa. Teatterikeskuksen tuottama kulttuurihyvinvoinnin blogisarja.