Ikä ja yhteys -toimintamalli

Ikä ja yhteys – toimintamallin lähtökohtana on ollut OSIRIS teatterin Loiske Ensemblen pitkäaikainen esitystoiminta vauvoille ja iäkkäille. Toimintamalli koostuu taiteellisesta sisällöstä, joka voi olla esitys tai työpaja tai muu taiteellinen tuotos. Ikä ja yhteys -toimintamallin tavoitteena on tuoda eri ikäpolvet yhteen taidekokemuksen äärelle. Taidekokemuksen sisällössä on huomioitu eri ikäryhmät ja niitä yhdistävät tekijät. Toimintamallilla edistetään hyvinvointia taiteen keinoin, vastataan inhimilliseen tarpeeseen kohdata eri ikäisenä ja luodaan rakenne, jolla edesautetaan ikäpolvien välistä luontevaa kohtaamista.

Loiske Ensemblen taidesisällöissä kohtaavat esityksestä riippuen erityisesti vauvaperheet tai esikouluikäiset sekä seniorit ja ikäihmiset ja hoivahenkilökunta. Ikä ja yhteys -toimintamalli toteutetaan 1-4 kerran kohtaamisina. Ikä ja yhteys -toimintamallin arvoja ovat kohtaaminen taiteen keinoin, korkeatasoinen taide-elämys, vuorovaikutus yleisön kanssa esitystilanteessa, yleisöryhmän tarpeiden huomiointi sekä kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi tuleminen.

Ikä ja yhteys -toimintamallia kirjataan THL:n HYTE-toimintamalleihin vuosien 2023-24 aikana.

Innokylä:

Toimintamallista Innokylässä, osana kansallista Ikäohjelmaa: Ikä ja yhteys -toimintamalli