Kulttuurien kohtaamiset

Kulttuurien kohtaamiset -teeman esityksillä edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja
suvaitsevaisuutta sekä lisätään ymmärrystä kulttuurien moninaisuudesta. Esityksillä ja
keskusteluilla pyritään myös vähentämään rasismia ja vihapuhetta.

Teemme teoksia eri maista saapuneiden taiteilijoiden kanssa ja tuomme näkyville eri
kulttuuritaustoista tulevien ihmisten tarinoita. Teoksilla tarjotaan sekä taiteilijoille, että
yleisölle mahdollisuus pohtia arvo- ja moraalikysymyksiä uusista näkökulmista tuomalla esiin
mm. katveeseen jääneitä Suomeen muuttaneiden pakolaisten tarinoita.

Kulttuurinen monimuotoisuus tulee esille teatterin toiminnassa monella saralla;
kohdennamme esityksiä laajalle katsojakunnalle vauvasta vaariin ja esitystemme ilmaisukieli
(nykyteatteri, tanssi, musiikki) on luettavissa eri kulttuuritaustoista tuleville.