Taidetta luonnossa

Taidetta luonnossa on OSIRIS teatterin monivuotinen konsepti, jossa luodaan
esityksellisiä, taidesisältöisiä kävelyretkiä luontoon. Konseptissa hyödynnetään sekä
ammattitaiteilijoiden tuottamia taide-elämyksiä luonnossa että kokemuksellisuutta
ja katsojien osallistumista.

Teemoina Taidetta luonnossa -esityksissä on ihmisen ja luonnon suhde, elämän
kiertokulku, ajan kerrostumat sekä jäljet joita jätämme luontoon ja joita luonto
jättää meihin. Esityksen ja taidetoiminnan kautta tuttu lähiluonto näyttäytyy
uudenlaisessa valossa.

Taidetta luonnossa -esitykset pitävät sisällään kävelyä, esityksellisiä osuuksia
(tanssia, laulua, musiikkia) sekä ohjattuja läsnäoloon virittäviä tuokioita. Jokaiseen
eri esityspaikkaan kohdennetaan omanlainen taiteellinen sisältö, joka kumpuaa
juuri sen nimenomaisen luonnon erityispiirteistä.

Teokset vastaavat kysymykseen, miten taide voi syventää ihmisen luontokokemusta
ja miten luonto voi vastaavasti syventää taidekokemusta?