Uuden teatterinjohtajan esittely

OSIRIS teatterin johtaja vaihtui 1.1.2023.

Olen Riikka Siirala, tanssi- ja teatteritaiteilija ja toiminut esittävän taiteen alalla 20 vuotta esiintyjänä, koreografina, tuottajana ja teatterintekijänä. Olen valmistunut tanssijaksi vuonna 2002, teatteri-ilmaisun ohjaajaksi 2012 ja Taiteen uudet kontekstit -koulutuksesta 2020 (YAMK). Parhaillaan opiskelen Taideyliopiston johtamiskoulutuksessa. OSIRIS teatterissa olen toiminut monessa roolissa vuosien varrella: esiintyjänä, koreografina, ohjaajana ja tuotannollisissa töissä. Vuodesta 2012 olen tehnyt esityksiäni Osiriksen tuotantoon eri työryhmien kanssa (11 esitystä). Vuonna 2006 perustamani Loiske Ensemble liittyi OSIRIS teatteriin 2013 tuoden teatterin ohjelmistoon vauvoille ja perheille suunnattuja tanssi- ja musiikkiesityksiä.

Esiintyjänä omin tapani kommunikoida on liikkeen ja ihmisäänen yhdistävä fyysinen esiintyjyys, jossa tärkeässä osassa on rytmi ja musiikki. Monitaiteisuus on minulle luontevaa – usein teoksissani ja niiden prosesseissa risteillään teatterin, tanssin ja musiikin välillä. Teen taide-esityksiä koko elämänkaaren mittaisesti kaikkein nuorimmille ja vanhimmille katsojille. Vauvoille ja iäkkäille suunnatut esitykset luottavat kinesteettisiin ja musiikillisiin aistikokemuksiin, sanattomaan vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Edistän ja vaalin ikäpolvien välistä kohtaamista yhdistämällä eri-ikäistä yleisöä, esimerkiksi vauvat ja iäkkäät, saman taidekokemuksen äärelle.

Koreografina luon yhteisesti jaettuja hetkiä, joissa katsojat ovat vahvasti mukana myös toimimassa. Teoksissani on läsnä osallistuvuus – yhdessä silmät kiinni koettu äänimaailma, metsässä kävelty matka, pesuhetki jaetun vesiämpärin äärellä tai yhteistanssit oma vauva tanssiparina.

Toistuvia teemoja teoksissani ovat ihmisen ja luonnon suhde, elämän kiertokulku sekä erilaiset rajapinnat – kuten kuoleman ja elämän raja. Olen tehnyt esityksiä hyvinkin erilaisiin tiloihin; metsään, ruumissaareen ja taidegalleriaan. Teen taide-esityksiä, jotka saavat katsojat pohtimaan omaa luontosuhdettaan tai paikkaansa maailmassa. Inhimillisyys, moniaistiset kokemukset sekä yhteisöllisyys ovat teosteni kantavia voimia.

Olen toiminut Loiske Ensemblen taiteellisena johtajana, esiintyjänä ja koreografina, ja nyt odotan mielenkiinnolla mitä koko OSIRIS teatterin johtajuus tuo mukanaan. Teatterimme on kasvanut viime vuosina, ja sen myötä organisaation rakenteet ovat muutoksessa. Vapaan kentän teatterina OSIRIS on pystynyt toimimaan joustavasti ja reagoimaan nopeastikin vaihtuviin tilanteisiin. Tavoitteena on kestävä ja monimuotoinen työkulttuuri, jossa esittävä taide kukoistaa. Odotan innolla tulevia vuosia!

 

Mikä on OSIRIS teatteri 2023?

OSIRIS teatteri on helsinkiläinen ammattiteatteri, jonka esityksissä yhdistyvät teatteri, tanssi ja musiikki. OSIRIS teatterin esitykset nousevat teemoista: luonto ja ihminen, eri ikäpolvet yhdessä ja eri kulttuurien kohtaamiset. Esiinnymme vaihtuvissa esityspaikoissa – metsässä, hoivayhteisöissä, teattereissa ja kulttuurisaleissa. Teemme esityksiä eri-ikäiselle yleisölle.

OSIRIS teatteri vie yleisönsä ulos luontoon. Teemme vaihtuvissa luonnonympäristöissä kiertäviä kävelymuotoisia esityksiä, joissa osallistujat saavat samalla luontokokemuksen ja korkealaatuisen taidekokemuksen. Jokaiseen eri esityspaikkaan kohdennetaan omanlainen taiteellinen sisältö (tanssi, teatteri, musiikki), joka kumpuaa nimenomaisen luonnon erityispiirteistä. Syvennämme ja vahvistamme osallistujan omaa luontosuhdetta taidekokemuksen kautta. Taidetta luonnossa -esityksissä teemoina ovat ihmisen ja luonnon suhde, elämän kiertokulku, ajan kerrostumat sekä jäljet, joita jätämme luontoon.

OSIRIS teatterin sisällä toimiva Loiske Ensemble on erityisosaaja pienille lapsille suunnatussa sanattomassa tanssiteatterissa. Vauvoille suunnatut esitykset ovat tanssia ja musiikkia yhdistäviä moniaistisia elämyksiä. Viime vuosina olemme laajentaneet esitystoimintaamme elämän molempiin ääripäihin: iäkkäille ja vauvoille. Toimimme ikäpolvien yhdistäjänä tuoden iäkkäitä ja vauvaperheitä saman esityksen äärelle hoivayhteisöissä tai kulttuuritiloissa. Kohtaaminen taiteen äärellä on arvokasta iästä riippumatta ja kaikille perusoikeus.

OSIRIS teatterin tausta on teatteriesityksissä, jossa eri kulttuurit kohtaavat. Kulttuurisen moninaisuuden edistäminen on edelleen yksi arvoistamme. Tuomme näkyväksi tarinoita toiseudesta, osattomuudesta, yhteenkuuluvuudesta sekä rakkaudesta.

 

Sydämellisesti tervetuloa esityksiin!

 

Helsingissä 2.1.2023 Riikka Siirala

OSIRIS teatterin johtaja

 

kuva: Riikka Siirala