Teatterin arvot

  • OSIRIS teatteri tarjoaa omaleimaisia ja korkeatasoisia taide-elämyksiä monimuotoiselle yleisölle.

  • Teatteri edistää osallistujien mahdollisuuksia kohdata, kokea, osallistua ja toteuttaa taidetta ja kulttuuria koko elämänkaaren mittaisesti.

  • Inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja empaattisuus ovat tärkeitä toimintaa ohjaavia arvoja.

  • Ruumiillisuus, moniaistisuus ja kokemuksellisuus kulkevat vahvasti mukana taiteellisessa toiminnassa. Suurin osa esityksistä on yleisöä tavalla tai toisella osallistavia.

  • Taiteen avulla luodaan yhteyksiä eri ikäpolvien välille ja edistetään näin tasa-arvoisempaa ja sosiaalisesti kestävämpää, ikäystävällistä yhteiskuntaa.

  • Esitystoiminnassa huomioidaan taiteen hyvinvointivaikutukset erityisesti elämän ääripäissä olevien ikäihmisten, vauvaikäisten sekä nuorten kohdalla.

  • Tuomme toiminnassamme esiin ympäristönäkökohtia ja kestävän kehityksen teemoja. Otamme vastuuta ihmisen luotosuhteen vahvistajana ja vaikutamme esitysten teemoilla ja toteutustavoilla positiivisesti ekologiseen hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen.

  • Tasa-arvo on keskiössä teatterin kaikessa toiminnassa: esitysten aiheissa, sisällöissä ja toteutuksessa. Teatterimme on syrjinnästä vapaa. Pyrimme luomaan toiminnassamme tasa-arvoisen ilmapiirin ja edistämään oikeudenmukaista yhteiskuntaa.