Tietoa teatterista

OSIRIS teatteri tuottaa taiteellisesti laadukkaita elämyksiä, joissa eri taiteiden elementit yhdistyvät ja joissa kohtaaminen ja moniaistisuus ovat vahvasti läsnä. Ohjelmistossamme on teoksia eri ikäiselle yleisölle vauvoista ikäihmisiin. Teemme esityksiä eri lokaatioissa; metsässä, kaupunkiluonnossa, kulttuuri- ja teatteritiloissa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä hoivayhteisöissä.

Teatterin kotipaikka on Helsinki, mutta esiinnymme maakunnallisesti laajalla alueella. Esitystoimintamme on osin kansainvälistä.

Eri ikäpolvet yhdessä -teeman esityksissä luodaan taiteen avulla yhteyksiä eri ikäpolvien välille. Esityksiä viedään hoivakoteihin ikäihmisille ja mukaan kutsutaan lapsia ja perheitä.

Taidetta luonnossa -esitystoimintamme on uniikki yhdistelmä esittävää taidetta luonnonympäristössä, luontokokemusta sekä osallistujan oman hyvinvoinnin vahvistamista.

Kulttuurien kohtaamiset -teeman esityksillä edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja suvaitsevaisuutta sekä lisätään ymmärrystä kulttuurien moninaisuudesta.

OSIRIS teatterin sisällä toimii Loiske Ensemble, joka tuottaa taide-elämyksiä ja esityksiä vauvoille ja pikkulapsiperheille sekä iäkkäille. Loiske Ensemble on toiminut vuodesta 2006 ja yhdistynyt OSIRIS teatteriin vuonna 2013.


Lue lisää teemoista:

Ikäpolvet yhdessä
Taidetta luonnossa
Kulttuurien kohtaamiset
Esitykset vauvoille